Top
اهداف و برنامه های آموزشگاه به ترتیب اولویت
ایجاد محیطی شاد
ایجاد روحیه تعاون وهمکاری
نظم وانظباط
احترام به بزرگترها
گسترش فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست
تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در دانش اموزان
رشد خلاقیت و نوآوری
اخلاق و آداب معاشرت
اهمیت فهم قرآن و بکارگیری آن در زندگی
استفاده از تکنولوژی در امر تدریس
تقویت بعد اعتقادی دانش آموزان
کاهش رفتارهای زشت اخلاقی از جمله دروغگویی
اهداف برنامه سالانه

1-تقویت باورهای دینی و اعتقادات ملی و مذهبی

2-ایجاد محیطی شاد جهت آرامش جسمی و روانی دانش آموزان

3-ایجاد روحیه تعاون و همکاری

4-برقراری نظم و انضباط و نهادینه کردن آن در وجود دانش آموزان

5-احترام به بزرگترها

6-گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست به خصوص استفاده صحیح از آب و صرفه جویی در مصرف آب

7-تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در دانش آموزان

 
موضوعات شورای معلمان

 

-راهبردهای مدیریت کلاس-تاثیر رفتار معلم بر شکل گیری شخصیت           دانش اموزان مخصوصا در سن حساس بلوغ

-بهداشت روانی

-بلوغ های زود رس ومشکلات ان

-اهمیت ورزش در یادگیری

توسعه معلمی با رویکرد اخلاق حرفه ای

-ایجاد رقابت سالم وسازنده بین      دانش اموزان

-تاثیر ماهواره وشبکه های اجتماعی روی دانش اموزان وهدایت صحیح      دانش اموزان

-عوامل موثر در داشتن مدرسه شاد

-چگونه دانش اموزان را خلاق کنیم؟

-راههای افزایش اعتماد به نفس

-راهکارهایی برای افزایش علاقه به حجاب در فراگیران

-کودکان دیر یادگیر وچگونگی برخورد با انها

-خلاقیت وراههای پرورش ان

دلایل افت تحصیلی

-دلایل خستگی بیش از حد معلمان

-توسعه معلمی با رویکرد اخلاق حرفه ای